Sosiale medier og digital tilstedeværelse

Neste oppgave

av Una Blindheim
Prosessrapport

I den praktiske delen av oppgaven har jeg valgt å fotografere venner for å illustrere hvordan jeg har tenkt i den teoretiske delen av oppgaven. Det jeg har prøvd å få frem i fotografiene er ubehag, usikkerhet og nervøsitet når det gjelder kropp og ansiktsuttrykk, altså bilder man normalt ikke ville ha «postet» på sosiale medier fordi vi er usikre på publikums reaksjoner på dem. Hvordan vi fremstiller oss selv på sosiale medier synes jeg er litt falsk og overfladisk. Jeg tror at denne avhengigheten av sosiale medier gjør noe med oss når det gjelder opplevelsen av oss selv, og vårt selvbilde. Jeg ville vise at man kan bli oppfattet som naturlig og vakker, selv når man ikke skjuler noe eller gjør seg til foran kamera.